0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

79

[soixante-dix-neuf]

79

[soixante-dix-neuf]

79

[soixante-dix-neuf]

[שבעים ותשע]‬

[shiv'im w'tesha]

87

[quatre-vingt-sept]

87

[quatre-vingt-sept]

87

[quatre-vingt-sept]

[שמונים ושבע]‬

[shmonim w'sheva]

66

[soixante-six]

66

[soixante-six]

66

[soixante-six]

[שישים ושש]‬

[shishim w'shesh]

85

[quatre-vingt-cinq]

85

[quatre-vingt-cinq]

85

[quatre-vingt-cinq]

[שמונים וחמש]‬

[shmonim w'xamesh]
79
[soixante-dix-neuf]
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
87
[quatre-vingt-sept]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
66
[soixante-six]
[שישים ושש]‬
[shishim w'shesh]
85
[quatre-vingt-cinq]
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]