0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

69

[soixante-neuf]

69

[soixante-neuf]

69

[soixante-neuf]

[שישים ותשע]‬

[shishim w'tesha]

79

[soixante-dix-neuf]

79

[soixante-dix-neuf]

79

[soixante-dix-neuf]

[שבעים ותשע]‬

[shiv'im w'tesha]

7

[sept]

7

[sept]

7

[sept]

[שבע]‬

[sheva]

50

[cinquante]

50

[cinquante]

50

[cinquante]

[חמישים]‬

[xamishim]
69
[soixante-neuf]
[שישים ותשע]‬
[shishim w'tesha]
79
[soixante-dix-neuf]
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
7
[sept]
[שבע]‬
[sheva]
50
[cinquante]
[חמישים]‬
[xamishim]