0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

‫14

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

‫92

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

‫6

[שש]‬

[shesh]

‫6

[שש]‬

[shesh]

‫6

[שש]‬

[shesh]

[שש]‬

[shesh]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

‫57

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]
‫14
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
‫92
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
‫6
[שש]‬
[shesh]
[שש]‬
[shesh]
‫57
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]