0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫95

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

‫60

[שישים]‬

[shishim]

[שישים]‬

[shishim]

‫34

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

‫34

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

‫34

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

‫77

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

‫77

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

‫77

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]
‫95
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
‫60
[שישים]‬
[shishim]
[שישים]‬
[shishim]
‫34
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
‫77
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]