0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

२१

[इक्कीस]

[ikkees]

[עשרים ואחת]‬

[essrim w'axat]

१२

[बारह]

[baarah]

१२

[बारह]

[baarah]

१२

[बारह]

[baarah]

[שתים עשרה]‬

[shteym essreh]

३५

[पैंतीस]

[paintees]

३५

[पैंतीस]

[paintees]

३५

[पैंतीस]

[paintees]

[שלושים וחמש]‬

[shloshim w'xamesh]

[सात]

[saat]

[सात]

[saat]

[सात]

[saat]

[שבע]‬

[sheva]
२१
[इक्कीस]
[ikkees]
[עשרים ואחת]‬
[essrim w'axat]
१२
[बारह]
[baarah]
[שתים עשרה]‬
[shteym essreh]
३५
[पैंतीस]
[paintees]
[שלושים וחמש]‬
[shloshim w'xamesh]

[सात]
[saat]
[שבע]‬
[sheva]