0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

82

[osamdeset i dva]

[שמונים ושתיים]‬

[shmonim ushtaym]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

17

[sedamnaest]

[שבע עשרה]‬

[shva essreh]

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

64

[šezdeset i četiri]

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

96

[devedeset i šest]

96

[devedeset i šest]

96

[devedeset i šest]

[תשעים ושש]‬

[tish'im w'shesh]
82
[osamdeset i dva]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
17
[sedamnaest]
[שבע עשרה]‬
[shva essreh]
64
[šezdeset i četiri]
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]
96
[devedeset i šest]
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]