0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

9

[devet]

9

[devet]

9

[devet]

[תשע]‬

[tesha]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

59

[pedeset i devet]

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

42

[četrdeset i dva]

42

[četrdeset i dva]

42

[četrdeset i dva]

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

54

[pedeset i četiri]

54

[pedeset i četiri]

54

[pedeset i četiri]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]
9
[devet]
[תשע]‬
[tesha]
59
[pedeset i devet]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
42
[četrdeset i dva]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
54
[pedeset i četiri]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]