0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

4

[négy]

4

[négy]

4

[négy]

[ארבע]‬

[arba]

45

[negyvenöt]

45

[negyvenöt]

45

[negyvenöt]

[ארבעים וחמש]‬

[arba'im w'xamesh]

2

[kettő]

2

[kettő]

2

[kettő]

[שתיים]‬

[shtaim]

70

[hetven]

70

[hetven]

70

[hetven]

[שבעים]‬

[shiv'im]
4
[négy]
[ארבע]‬
[arba]
45
[negyvenöt]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
2
[kettő]
[שתיים]‬
[shtaim]
70
[hetven]
[שבעים]‬
[shiv'im]