0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

5

[հինգ]

[hing]

5

[հինգ]

[hing]

5

[հինգ]

[hing]

[חמש]‬

[xamesh]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

98

[իննսունութ]

[innsunut’]

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

[שלוש עשרה]‬

[shlosh essreh]

48

[քառասունութ]

[k’arrasunut’]

48

[քառասունութ]

[k’arrasunut’]

48

[քառասունութ]

[k’arrasunut’]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]
5
[հինգ]
[hing]
[חמש]‬
[xamesh]
98
[իննսունութ]
[innsunut’]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
13
[տասներեք]
[tasnerek’]
[שלוש עשרה]‬
[shlosh essreh]
48
[քառասունութ]
[k’arrasunut’]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]