0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

64

[enam puluh empat]

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

86

[delapan puluh enam]

86

[delapan puluh enam]

86

[delapan puluh enam]

[שמונים ושש]‬

[shmonim w'shesh]

36

[tiga puluh enam]

36

[tiga puluh enam]

36

[tiga puluh enam]

[שלושים ושש]‬

[shloshim w'shesh]

90

[sembilan puluh]

90

[sembilan puluh]

90

[sembilan puluh]

[תשעים]‬

[tish'im]
64
[enam puluh empat]
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]
86
[delapan puluh enam]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
36
[tiga puluh enam]
[שלושים ושש]‬
[shloshim w'shesh]
90
[sembilan puluh]
[תשעים]‬
[tish'im]