0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

25

[dua puluh lima]

25

[dua puluh lima]

25

[dua puluh lima]

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

19

[sembilan belas]

19

[sembilan belas]

19

[sembilan belas]

[תשע עשרה]‬

[tsha essreh]

71

[tujuh puluh satu]

71

[tujuh puluh satu]

71

[tujuh puluh satu]

[שבעים ואחת]‬

[shiv'im w'axat]

98

[sembilan puluh delapan]

98

[sembilan puluh delapan]

98

[sembilan puluh delapan]

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]
25
[dua puluh lima]
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
19
[sembilan belas]
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
71
[tujuh puluh satu]
[שבעים ואחת]‬
[shiv'im w'axat]
98
[sembilan puluh delapan]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]