0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

50

[cinquanta]

50

[cinquanta]

50

[cinquanta]

[חמישים]‬

[xamishim]

75

[settantacinque]

75

[settantacinque]

75

[settantacinque]

[שבעים וחמש]‬

[shiv'im w'xamesh]

61

[sessantuno]

61

[sessantuno]

61

[sessantuno]

[שישים ואחת]‬

[shishim w'axat]

32

[trentadue]

32

[trentadue]

32

[trentadue]

[שלושים ושתיים]‬

[shloshim ushtaim]
50
[cinquanta]
[חמישים]‬
[xamishim]
75
[settantacinque]
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]
61
[sessantuno]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
32
[trentadue]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]