0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

27

[二十七]

[Nijūnana]

27

[二十七]

[Nijūnana]

27

[二十七]

[Nijūnana]

[עשרים ושבע]‬

[essrim w'sheva]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

92

[九十二]

[Kyūjūni]

[תשעים ושתיים]‬

[tish'im ushtaim]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

49

[四十九]

[Shijūku]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]

43

[四十三]

[Yonjūsan]

43

[四十三]

[Yonjūsan]

43

[四十三]

[Yonjūsan]

[ארבעים ושלוש]‬

[arba'im w'shalosh]
27
[二十七]
[Nijūnana]
[עשרים ושבע]‬
[essrim w'sheva]
92
[九十二]
[Kyūjūni]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
49
[四十九]
[Shijūku]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
43
[四十三]
[Yonjūsan]
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]