0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

91

[九十一]

[Kujūichi]

91

[九十一]

[Kujūichi]

91

[九十一]

[Kujūichi]

[תשעים ואחת]‬

[tish'im w'axat]

44

[四十四]

[Shijūshi]

44

[四十四]

[Shijūshi]

44

[四十四]

[Shijūshi]

[ארבעים וארבע]‬

[arba'im w'arba]

86

[八十六]

[Yasoroku]

86

[八十六]

[Yasoroku]

86

[八十六]

[Yasoroku]

[שמונים ושש]‬

[shmonim w'shesh]

33

[三十三]

[Sanjūsan]

33

[三十三]

[Sanjūsan]

33

[三十三]

[Sanjūsan]

[שלושים ושלוש]‬

[shlossim w'shalosh]
91
[九十一]
[Kujūichi]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
44
[四十四]
[Shijūshi]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
86
[八十六]
[Yasoroku]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
33
[三十三]
[Sanjūsan]
[שלושים ושלוש]‬
[shlossim w'shalosh]