0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

95

[ოთხმოცდათხუთმეტი]

[otkhmotsdatkhutmet'i]

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

43

[ორმოცდასამი]

[ormotsdasami]

[ארבעים ושלוש]‬

[arba'im w'shalosh]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

72

[სამოცდათორმეტი]

[samotsdatormet'i]

[שבעים ושתיים]‬

[shiv'im ushtaym]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

49

[ორმოცდაცხრა]

[ormotsdatskhra]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]
95
[ოთხმოცდათხუთმეტი]
[otkhmotsdatkhutmet'i]
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]
43
[ორმოცდასამი]
[ormotsdasami]
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]
72
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
49
[ორმოცდაცხრა]
[ormotsdatskhra]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]