0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

84

[ოთხმოცდაოთხი]

[otkhmotsdaotkhi]

[שמונים וארבע]‬

[shmonim w'arba]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

99

[ოთხმოცდაცხრამეტი]

[otkhmotsdatskhramet'i]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

28

[ოცდარვა]

[otsdarva]

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

6

[ექვსი]

[ekvsi]

[שש]‬

[shesh]
84
[ოთხმოცდაოთხი]
[otkhmotsdaotkhi]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
99
[ოთხმოცდაცხრამეტი]
[otkhmotsdatskhramet'i]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
28
[ოცდარვა]
[otsdarva]
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
6
[ექვსი]
[ekvsi]
[שש]‬
[shesh]