0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

99

[тоқсан тоғыз]

[toqsan toğız]

99

[тоқсан тоғыз]

[toqsan toğız]

99

[тоқсан тоғыз]

[toqsan toğız]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

79

[жетпіс тоғыз]

[jetpis toğız]

[שבעים ותשע]‬

[shiv'im w'tesha]

4

[төрт]

[tört]

4

[төрт]

[tört]

4

[төрт]

[tört]

[ארבע]‬

[arba]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

81

[сексен бір]

[seksen bir]

[שמונים ואחת]‬

[shmonim w'axat]
99
[тоқсан тоғыз]
[toqsan toğız]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
79
[жетпіс тоғыз]
[jetpis toğız]
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]
4
[төрт]
[tört]
[ארבע]‬
[arba]
81
[сексен бір]
[seksen bir]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]