0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

12

[он екі]

[on eki]

[שתים עשרה]‬

[shteym essreh]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

57

[елу жеті]

[elw jeti]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

29

[жиырма тоғыз]

[jïırma toğız]

29

[жиырма тоғыз]

[jïırma toğız]

29

[жиырма тоғыз]

[jïırma toğız]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

95

[тоқсан бес]

[toqsan bes]

[תשעים וחמש]‬

[tish'im w'xamesh]
12
[он екі]
[on eki]
[שתים עשרה]‬
[shteym essreh]
57
[елу жеті]
[elw jeti]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
29
[жиырма тоғыз]
[jïırma toğız]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
95
[тоқсан бес]
[toqsan bes]
[תשעים וחמש]‬
[tish'im w'xamesh]