0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

[ಆರು]

[Āru]

[ಆರು]

[Āru]

[ಆರು]

[Āru]

[שש]‬

[shesh]

೨೦

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

೨೦

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

೨೦

[ಇಪ್ಪತ್ತು]

[Ippattu]

[עשרים]‬

[essrim]

೬೪

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]

೬೪

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]

೬೪

[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]

[Aravattanālku]

[שישים וארבע]‬

[shishim w'arba]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]

[ಒಂಬತ್ತು]

[Ombattu]

[תשע]‬

[tesha]

[ಆರು]
[Āru]
[שש]‬
[shesh]
೨೦
[ಇಪ್ಪತ್ತು]
[Ippattu]
[עשרים]‬
[essrim]
೬೪
[ಅರವತ್ತನಾಲ್ಕು]
[Aravattanālku]
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]

[ಒಂಬತ್ತು]
[Ombattu]
[תשע]‬
[tesha]