0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

೧೪

[ಹದಿನಾಲ್ಕು]

[Hadinālku]

[ארבע עשרה]‬

[arba essreh]

೭೩

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Eppattamūru]

೭೩

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Eppattamūru]

೭೩

[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Eppattamūru]

[שבעים ושלוש]‬

[shiv'im w'shalosh]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

೫೭

[ಐವತ್ತೇಳು]

[Aivattēḷu]

[חמישים ושבע]‬

[xamishim w'sheva]

೨೩.

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Ippattamūru]

೨೩.

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Ippattamūru]

೨೩.

[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]

[Ippattamūru]

[עשרים ושלוש]‬

[essrim w'shalosh]
೧೪
[ಹದಿನಾಲ್ಕು]
[Hadinālku]
[ארבע עשרה]‬
[arba essreh]
೭೩
[ಎಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Eppattamūru]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
೫೭
[ಐವತ್ತೇಳು]
[Aivattēḷu]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
೨೩.
[ಇಪ್ಪತ್ತಮೂರು]
[Ippattamūru]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]