0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

26

[스물 여섯]

[seumul yeoseos]

26

[스물 여섯]

[seumul yeoseos]

26

[스물 여섯]

[seumul yeoseos]

[עשרים ושש]‬

[essrim w'shesh]

61

[예순하나]

[yesunhana]

61

[예순하나]

[yesunhana]

61

[예순하나]

[yesunhana]

[שישים ואחת]‬

[shishim w'axat]

76

[일흔여섯]

[ilheun-yeoseos]

76

[일흔여섯]

[ilheun-yeoseos]

76

[일흔여섯]

[ilheun-yeoseos]

[שבעים ושש]‬

[shiv'im w'shesh]

48

[마흔여덟]

[maheun-yeodeolb]

48

[마흔여덟]

[maheun-yeodeolb]

48

[마흔여덟]

[maheun-yeodeolb]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]
26
[스물 여섯]
[seumul yeoseos]
[עשרים ושש]‬
[essrim w'shesh]
61
[예순하나]
[yesunhana]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
76
[일흔여섯]
[ilheun-yeoseos]
[שבעים ושש]‬
[shiv'im w'shesh]
48
[마흔여덟]
[maheun-yeodeolb]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]