0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

49

[마흔아홉]

[maheun-ahob]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]

17

[열일곱]

[yeol-ilgob]

17

[열일곱]

[yeol-ilgob]

17

[열일곱]

[yeol-ilgob]

[שבע עשרה]‬

[shva essreh]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]
28
[스물여덟]
[seumul-yeodeolb]
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
49
[마흔아홉]
[maheun-ahob]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
17
[열일곱]
[yeol-ilgob]
[שבע עשרה]‬
[shva essreh]
54
[쉰넷]
[swinnes]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]