0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

11

[vienuolika]

11

[vienuolika]

11

[vienuolika]

[אחת עשרה]‬

[axat essreh]

99

[devyniasdešimt devyni]

99

[devyniasdešimt devyni]

99

[devyniasdešimt devyni]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]

26

[dvidešimt šeši]

26

[dvidešimt šeši]

26

[dvidešimt šeši]

[עשרים ושש]‬

[essrim w'shesh]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

59

[penkiasdešimt devyni]

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]
11
[vienuolika]
[אחת עשרה]‬
[axat essreh]
99
[devyniasdešimt devyni]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]
26
[dvidešimt šeši]
[עשרים ושש]‬
[essrim w'shesh]
59
[penkiasdešimt devyni]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]