0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

34

[trisdešimt keturi]

34

[trisdešimt keturi]

34

[trisdešimt keturi]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]

93

[devyniasdešimt trys]

93

[devyniasdešimt trys]

93

[devyniasdešimt trys]

[תשעים ושלוש]‬

[tish'im w'shalosh]

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

24

[dvidešimt keturi]

[עשרים וארבע]‬

[essrim w'arva]

1

[vienas]

1

[vienas]

1

[vienas]

[אחת]‬

[axat]
34
[trisdešimt keturi]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
93
[devyniasdešimt trys]
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]
24
[dvidešimt keturi]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]
1
[vienas]
[אחת]‬
[axat]