0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

६१

[एकसष्ट]

[Ēkasaṣṭa]

[שישים ואחת]‬

[shishim w'axat]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

८१

[एक्याऐंशी]

[Ēkyā'ainśī]

[שמונים ואחת]‬

[shmonim w'axat]

४९

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]

४९

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]

४९

[एकोणपन्नास]

[Ēkōṇapannāsa]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

१८

[अठरा]

[Aṭharā]

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]
६१
[एकसष्ट]
[Ēkasaṣṭa]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
८१
[एक्याऐंशी]
[Ēkyā'ainśī]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]
४९
[एकोणपन्नास]
[Ēkōṇapannāsa]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
१८
[अठरा]
[Aṭharā]
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]