0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

2

[to]

2

[to]

2

[to]

[שתיים]‬

[shtaim]

8

[åtte]

8

[åtte]

8

[åtte]

[שמונה]‬

[shmoneh]

68

[sekstiåtte]

68

[sekstiåtte]

68

[sekstiåtte]

[שישים ושמונה]‬

[shishim ushmoneh]

30

[tretti]

30

[tretti]

30

[tretti]

[שלושים]‬

[shloshim]
2
[to]
[שתיים]‬
[shtaim]
8
[åtte]
[שמונה]‬
[shmoneh]
68
[sekstiåtte]
[שישים ושמונה]‬
[shishim ushmoneh]
30
[tretti]
[שלושים]‬
[shloshim]