0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

20

[tjue]

20

[tjue]

20

[tjue]

[עשרים]‬

[essrim]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

62

[sekstito]

[שישים ושתיים]‬

[shishim ushtaim]

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

49

[førtini / ni og førti]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]

1

[én]

1

[én]

1

[én]

[אחת]‬

[axat]
20
[tjue]
[עשרים]‬
[essrim]
62
[sekstito]
[שישים ושתיים]‬
[shishim ushtaim]
49
[førtini / ni og førti]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]
1
[én]
[אחת]‬
[axat]