0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

55

[ਪਚਵੰਜਾ]

[Pacavajā]

55

[ਪਚਵੰਜਾ]

[Pacavajā]

55

[ਪਚਵੰਜਾ]

[Pacavajā]

[חמישים וחמש]‬

[xamishim w'xamesh]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

91

[ਇਕਾਨਵੇਂ]

[Ikānavēṁ]

[תשעים ואחת]‬

[tish'im w'axat]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

20

[ਵੀਹ]

[Vīha]

[עשרים]‬

[essrim]

3

[ ਤਿੰਨ]

[Tina]

3

[ ਤਿੰਨ]

[Tina]

3

[ ਤਿੰਨ]

[Tina]

[שלוש]‬

[shalosh]
55
[ਪਚਵੰਜਾ]
[Pacavajā]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
91
[ਇਕਾਨਵੇਂ]
[Ikānavēṁ]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
20
[ਵੀਹ]
[Vīha]
[עשרים]‬
[essrim]
3
[ ਤਿੰਨ]
[Tina]
[שלוש]‬
[shalosh]