0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

44

[ਚੁਤਾਲੀ]

[Cutālī]

[ארבעים וארבע]‬

[arba'im w'arba]

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

65

[ਪੈਂਹਠ]

[Painhaṭha]

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

29

[ਉਨੱਤੀ]

[Unatī]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

70

[ਸੱਤਰ]

[Satara]

[שבעים]‬

[shiv'im]
44
[ਚੁਤਾਲੀ]
[Cutālī]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
65
[ਪੈਂਹਠ]
[Painhaṭha]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
29
[ਉਨੱਤੀ]
[Unatī]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
70
[ਸੱਤਰ]
[Satara]
[שבעים]‬
[shiv'im]