0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

8

[oito]

8

[oito]

8

[oito]

[שמונה]‬

[shmoneh]

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

48

[quarenta e oito]

[ארבעים ושמונה]‬

[arba'im ushmoneh]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

23

[vinte e três]

23

[vinte e três]

23

[vinte e três]

[עשרים ושלוש]‬

[essrim w'shalosh]
8
[oito]
[שמונה]‬
[shmoneh]
48
[quarenta e oito]
[ארבעים ושמונה]‬
[arba'im ushmoneh]
89
[oitenta e nove]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
23
[vinte e três]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]