0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

77

[setenta e sete]

[שבעים ושבע]‬

[shiv'im w'sheva]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

89

[oitenta e nove]

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

96

[noventa e seis]

96

[noventa e seis]

96

[noventa e seis]

[תשעים ושש]‬

[tish'im w'shesh]

18

[dezoito]

18

[dezoito]

18

[dezoito]

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]
77
[setenta e sete]
[שבעים ושבע]‬
[shiv'im w'sheva]
89
[oitenta e nove]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
96
[noventa e seis]
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]
18
[dezoito]
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]