0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

22

[douăzeci şi doi]

22

[douăzeci şi doi]

22

[douăzeci şi doi]

[עשרים ושתיים]‬

[essrim ushtaim]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

78

[şaptezeci şi opt]

[שבעים ושמונה]‬

[shiv'im ushmoneh]

88

[optzeci şi opt]

88

[optzeci şi opt]

88

[optzeci şi opt]

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

49

[patruzeci şi nouă]

[ארבעים ותשע]‬

[arba'im w'tesha]
22
[douăzeci şi doi]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
78
[şaptezeci şi opt]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
88
[optzeci şi opt]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
49
[patruzeci şi nouă]
[ארבעים ותשע]‬
[arba'im w'tesha]