0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

20

[douăzeci]

20

[douăzeci]

20

[douăzeci]

[עשרים]‬

[essrim]

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

40

[patruzeci]

[ארבעים]‬

[arba'im]

88

[optzeci şi opt]

88

[optzeci şi opt]

88

[optzeci şi opt]

[שמונים ושמונה]‬

[shmonim ushmoneh]

83

[optzeci şi trei]

83

[optzeci şi trei]

83

[optzeci şi trei]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]
20
[douăzeci]
[עשרים]‬
[essrim]
40
[patruzeci]
[ארבעים]‬
[arba'im]
88
[optzeci şi opt]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
83
[optzeci şi trei]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]