0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

6

[šesť]

6

[šesť]

6

[šesť]

[שש]‬

[shesh]

31

[tridsaťjeden]

31

[tridsaťjeden]

31

[tridsaťjeden]

[שלושים ואחת]‬

[shlossim w'axat]

61

[šesťdesiatjeden]

61

[šesťdesiatjeden]

61

[šesťdesiatjeden]

[שישים ואחת]‬

[shishim w'axat]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

56

[päťdesiatšesť]

[חמישים ושש]‬

[xamishim w'shesh]
6
[šesť]
[שש]‬
[shesh]
31
[tridsaťjeden]
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]
61
[šesťdesiatjeden]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
56
[päťdesiatšesť]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]