0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

2

[dy]

2

[dy]

2

[dy]

[שתיים]‬

[shtaim]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

52

[pesёdhjetёedy]

[חמישים ושתיים]‬

[xamishim ushtaim]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

58

[pesёdhjetёetetё]

[חמישים ושמונה]‬

[xamishim ushmoneh]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

99

[nёntёdhjetёenёntё]

[תשעים ותשע]‬

[tish'im w'tesha]
2
[dy]
[שתיים]‬
[shtaim]
52
[pesёdhjetёedy]
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]
58
[pesёdhjetёetetё]
[חמישים ושמונה]‬
[xamishim ushmoneh]
99
[nёntёdhjetёenёntё]
[תשעים ותשע]‬
[tish'im w'tesha]