0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

25

[njёzetepesё]

25

[njёzetepesё]

25

[njёzetepesё]

[עשרים וחמש]‬

[essrim w'xamesh]

37

[tridhjetёeshtatё]

37

[tridhjetёeshtatё]

37

[tridhjetёeshtatё]

[שלושים ושבע]‬

[shlossim w'sheva]

47

[dyzetёeshtatё]

47

[dyzetёeshtatё]

47

[dyzetёeshtatё]

[ארבעים ושבע]‬

[arba'im w'sheva]

62

[gjashtёdhjetёedy]

62

[gjashtёdhjetёedy]

62

[gjashtёdhjetёedy]

[שישים ושתיים]‬

[shishim ushtaim]
25
[njёzetepesё]
[עשרים וחמש]‬
[essrim w'xamesh]
37
[tridhjetёeshtatё]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
47
[dyzetёeshtatё]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
62
[gjashtёdhjetёedy]
[שישים ושתיים]‬
[shishim ushtaim]