0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

29

[tjugonio]

29

[tjugonio]

29

[tjugonio]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

51

[femtioett]

51

[femtioett]

51

[femtioett]

[חמישים ואחת]‬

[xamishim w'axat]

7

[sju]

7

[sju]

7

[sju]

[שבע]‬

[sheva]

30

[trettio]

30

[trettio]

30

[trettio]

[שלושים]‬

[shloshim]
29
[tjugonio]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
51
[femtioett]
[חמישים ואחת]‬
[xamishim w'axat]
7
[sju]
[שבע]‬
[sheva]
30
[trettio]
[שלושים]‬
[shloshim]