0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

65

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]

65

[அறுபத்து ஐந்து]

[Aṟupattu aintu]

[שישים וחמש]‬

[shishim w'xamesh]

10

[பத்து]

[Pattu]

10

[பத்து]

[Pattu]

10

[பத்து]

[Pattu]

[עשר]‬

[esser]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

[Irupattu oṉpatu]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

[Irupattu oṉpatu]

29

[இருபத்து ஒன்பது]

[Irupattu oṉpatu]

[עשרים ותשע]‬

[essrim w'tesha]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

[Toṇṇūṟṟu ēḻu]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

[Toṇṇūṟṟu ēḻu]

97

[தொண்ணூற்று ஏழு]

[Toṇṇūṟṟu ēḻu]

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]
65
[அறுபத்து ஐந்து]
[Aṟupattu aintu]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
10
[பத்து]
[Pattu]
[עשר]‬
[esser]
29
[இருபத்து ஒன்பது]
[Irupattu oṉpatu]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
97
[தொண்ணூற்று ஏழு]
[Toṇṇūṟṟu ēḻu]
[תשעים ושבע]‬
[tish'im w'sheva]