0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

98

[తొంభై ఎనిమిది]

[Tombhai enimidi]

98

[తొంభై ఎనిమిది]

[Tombhai enimidi]

98

[తొంభై ఎనిమిది]

[Tombhai enimidi]

[תשעים ושמונה]‬

[tish'im ushmoneh]

67

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

67

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

67

[అరవై ఏడు]

[Aravai ēḍu]

[שישים ושבע]‬

[shishim w'sheva]

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

89

[ఎనభై తొమ్మిది]

[Enabhai tom'midi]

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

54

[యాభై నాలుగు]

[Yābhai nālugu]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]
98
[తొంభై ఎనిమిది]
[Tombhai enimidi]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
67
[అరవై ఏడు]
[Aravai ēḍu]
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
89
[ఎనభై తొమ్మిది]
[Enabhai tom'midi]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
54
[యాభై నాలుగు]
[Yābhai nālugu]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]