0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

97

[เก้าสิบเจ็ด]

[תשעים ושבע]‬

[tish'im w'sheva]

59

[ห้าสิบเก้า]

59

[ห้าสิบเก้า]

59

[ห้าสิบเก้า]

[חמישים ותשע]‬

[xamishim w'tesha]

42

[สี่สิบสอง]

42

[สี่สิบสอง]

42

[สี่สิบสอง]

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

34

[สามสิบสี่]

[שלושים וארבע]‬

[shloshim w'arba]
97
[เก้าสิบเจ็ด]
[תשעים ושבע]‬
[tish'im w'sheva]
59
[ห้าสิบเก้า]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
42
[สี่สิบสอง]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
34
[สามสิบสี่]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]