0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

74

[เจ็ดสิบสี่]

[שבעים וארבע]‬

[shiv'im w'arba]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

89

[แปดสิบเก้า]

[שמונים ותשע]‬

[shmonim w'tesha]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

63

[หกสิบสาม]

[שישים ושלוש]‬

[shishim w'shalosh]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

79

[เจ็ดสิบเก้า]

[שבעים ותשע]‬

[shiv'im w'tesha]
74
[เจ็ดสิบสี่]
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
89
[แปดสิบเก้า]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]
63
[หกสิบสาม]
[שישים ושלוש]‬
[shishim w'shalosh]
79
[เจ็ดสิบเก้า]
[שבעים ותשע]‬
[shiv'im w'tesha]