0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

73

[yetmiş üç]

[שבעים ושלוש]‬

[shiv'im w'shalosh]

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

70

[yetmiş]

[שבעים]‬

[shiv'im]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

42

[kırk iki]

[ארבעים ושתיים]‬

[arba'im ushtaim]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

18

[on sekiz]

[שמונה עשרה]‬

[shmoneh essreh]
73
[yetmiş üç]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
70
[yetmiş]
[שבעים]‬
[shiv'im]
42
[kırk iki]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
18
[on sekiz]
[שמונה עשרה]‬
[shmoneh essreh]