0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

83

[Tám mươi ba]

83

[Tám mươi ba]

83

[Tám mươi ba]

[שמונים ושלוש]‬

[shmonim w'shalosh]

28

[Hai mươi tám]

28

[Hai mươi tám]

28

[Hai mươi tám]

[עשרים ושמונה]‬

[essrim ushmoneh]

5

[Năm]

5

[Năm]

5

[Năm]

[חמש]‬

[xamesh]

54

[Năm mươi tư]

54

[Năm mươi tư]

54

[Năm mươi tư]

[חמישים וארבע]‬

[xamishim w'arba]
83
[Tám mươi ba]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
28
[Hai mươi tám]
[עשרים ושמונה]‬
[essrim ushmoneh]
5
[Năm]
[חמש]‬
[xamesh]
54
[Năm mươi tư]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]