0

0

מבחן שמיעה.שמע תחילה את הקול:   

20[二十]

[二十]

[Èrshí]

20[二十]

[二十]

[Èrshí]

20[二十]

[二十]

[Èrshí]

[עשרים]‬

[essrim]

26[二十六]

[二十六]

[Èrshíliù]

26[二十六]

[二十六]

[Èrshíliù]

26[二十六]

[二十六]

[Èrshíliù]

[עשרים ושש]‬

[essrim w'shesh]

32[三十二]

[三十二]

[Sānshí'èr]

32[三十二]

[三十二]

[Sānshí'èr]

32[三十二]

[三十二]

[Sānshí'èr]

[שלושים ושתיים]‬

[shloshim ushtaim]

38[三十八]

[三十八]

[Sānshíbā]

38[三十八]

[三十八]

[Sānshíbā]

38[三十八]

[三十八]

[Sānshíbā]

[שלושים ושמונה]‬

[shloshim ushmoneh]
20[二十]
[二十]
[Èrshí]
[עשרים]‬
[essrim]
26[二十六]
[二十六]
[Èrshíliù]
[עשרים ושש]‬
[essrim w'shesh]
32[三十二]
[三十二]
[Sānshí'èr]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]
38[三十八]
[三十八]
[Sānshíbā]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]