0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

50

[ሃምሳ]

[hamisa]

50

[ሃምሳ]

[hamisa]

50

[ሃምሳ]

[hamisa]

[pedeset]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

26

[ሃያ ስድስት]

[haya sidisiti]

[dvadeset i šest]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

64

[ስልሳ አራት]

[silisa ārati]

[šezdeset i četiri]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

75

[ሰባ አምስት]

[seba āmisiti]

[sedamdeset i pet]

50
[ሃምሳ]
[hamisa]
[pedeset]
26
[ሃያ ስድስት]
[haya sidisiti]
[dvadeset i šest]
64
[ስልሳ አራት]
[silisa ārati]
[šezdeset i četiri]
75
[ሰባ አምስት]
[seba āmisiti]
[sedamdeset i pet]