0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

25

[ሃያ አምስት]

[haya āmisiti]

25

[ሃያ አምስት]

[haya āmisiti]

25

[ሃያ አምስት]

[haya āmisiti]

[dvadeset i pet]

66

[ስልሳ ስድስት]

[silisa sidisiti]

66

[ስልሳ ስድስት]

[silisa sidisiti]

66

[ስልሳ ስድስት]

[silisa sidisiti]

[šezdeset i šest]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

89

[ሰማንያ ዘጠኝ]

[semaniya zet’enyi]

[osamdeset i devet]

23

[ሃያ ሶስት]

[haya sositi]

23

[ሃያ ሶስት]

[haya sositi]

23

[ሃያ ሶስት]

[haya sositi]

[dvadeset i tri]

25
[ሃያ አምስት]
[haya āmisiti]
[dvadeset i pet]
66
[ስልሳ ስድስት]
[silisa sidisiti]
[šezdeset i šest]
89
[ሰማንያ ዘጠኝ]
[semaniya zet’enyi]
[osamdeset i devet]
23
[ሃያ ሶስት]
[haya sositi]
[dvadeset i tri]