0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

30

[kolmekymmentä]

30

[kolmekymmentä]

30

[kolmekymmentä]

[trideset]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

52

[viisikymmentäkaksi]

[pedeset i dva]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

35

[kolmekymmentäviisi]

[trideset i pet]

61

[kuusikymmentäyksi]

61

[kuusikymmentäyksi]

61

[kuusikymmentäyksi]

[šezdeset i jedan]

30
[kolmekymmentä]
[trideset]
52
[viisikymmentäkaksi]
[pedeset i dva]
35
[kolmekymmentäviisi]
[trideset i pet]
61
[kuusikymmentäyksi]
[šezdeset i jedan]