0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

93

[deviņdesmit trīs]

[devedeset i tri]

21

[divdesmit viens]

21

[divdesmit viens]

21

[divdesmit viens]

[dvadeset i jedan]

8

[astoņi]

8

[astoņi]

8

[astoņi]

[osam]

81

[astoņdesmit viens]

81

[astoņdesmit viens]

81

[astoņdesmit viens]

[osamdeset i jedan]

93
[deviņdesmit trīs]
[devedeset i tri]
21
[divdesmit viens]
[dvadeset i jedan]
8
[astoņi]
[osam]
81
[astoņdesmit viens]
[osamdeset i jedan]