0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

५१

[एकावन्न]

[Ēkāvanna]

[pedeset i jedan]

८५

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

८५

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

८५

[पंच्याऐंशी]

[Pan̄cyā'ainśī]

[osamdeset i pet]

८४

[चौ-याऐंशी]

[Cau-yā'ainśī]

८४

[चौ-याऐंशी]

[Cau-yā'ainśī]

८४

[चौ-याऐंशी]

[Cau-yā'ainśī]

[osamdeset i četiri]

[तीन]

[Tīna]

[तीन]

[Tīna]

[तीन]

[Tīna]

[tri]

५१
[एकावन्न]
[Ēkāvanna]
[pedeset i jedan]
८५
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
[osamdeset i pet]
८४
[चौ-याऐंशी]
[Cau-yā'ainśī]
[osamdeset i četiri]

[तीन]
[Tīna]
[tri]