0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

33

[trettitre]

33

[trettitre]

33

[trettitre]

[trideset i tri]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

37

[trettisju]

[trideset i sedam]

70

[sytti]

70

[sytti]

70

[sytti]

[sedamdeset]

41

[førtien]

41

[førtien]

41

[førtien]

[četrdeset i jedan]

33
[trettitre]
[trideset i tri]
37
[trettisju]
[trideset i sedam]
70
[sytti]
[sedamdeset]
41
[førtien]
[četrdeset i jedan]