0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

44

[quarenta e quatro]

[četrdeset i četiri]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

76

[setenta e seis]

[sedamdeset i šest]

52

[cinquenta e dois]

52

[cinquenta e dois]

52

[cinquenta e dois]

[pedeset i dva]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

46

[quarenta e seis]

[četrdeset i šest]

44
[quarenta e quatro]
[četrdeset i četiri]
76
[setenta e seis]
[sedamdeset i šest]
52
[cinquenta e dois]
[pedeset i dva]
46
[quarenta e seis]
[četrdeset i šest]