0

0

Test slušanja. Najpre poslušajte glas:   

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

90

[nёntёdhjetё]

[devedeset]

1

[njё]

1

[njё]

1

[njё]

[jedan]

8

[tetё]

8

[tetё]

8

[tetё]

[osam]

3

[tre]

3

[tre]

3

[tre]

[tri]

90
[nёntёdhjetё]
[devedeset]
1
[njё]
[jedan]
8
[tetё]
[osam]
3
[tre]
[tri]