0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

৬৮

[আটষট্টি]

[Āṭaṣaṭṭi]

[վաթսունութ]

[vat’sunut’]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

৬১

[একষট্টি]

[Ēkaṣaṭṭi]

[վաթսունմեկ]

[vat’sunmek]

[ছয়]

[chaẏa]

[ছয়]

[chaẏa]

[ছয়]

[chaẏa]

[վեց]

[vets’]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

৮৩

[তিরাশি]

[tirāśi]

[ութանասուներեք]

[ut’anasunerek’]
৬৮
[আটষট্টি]
[Āṭaṣaṭṭi]
[վաթսունութ]
[vat’sunut’]
৬১
[একষট্টি]
[Ēkaṣaṭṭi]
[վաթսունմեկ]
[vat’sunmek]

[ছয়]
[chaẏa]
[վեց]
[vets’]
৮৩
[তিরাশি]
[tirāśi]
[ութանասուներեք]
[ut’anasunerek’]