0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

35

[treinta y cinco]

[երեսունհինգ]

[yeresunhing]

58

[cincuenta y ocho]

58

[cincuenta y ocho]

58

[cincuenta y ocho]

[հիսունութ]

[hisunut’]

54

[cincuenta y cuatro]

54

[cincuenta y cuatro]

54

[cincuenta y cuatro]

[հիսունչորս]

[hisunch’vors]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

88

[ochenta y ocho]

[ութանասունութ]

[ut’anasunut’]
35
[treinta y cinco]
[երեսունհինգ]
[yeresunhing]
58
[cincuenta y ocho]
[հիսունութ]
[hisunut’]
54
[cincuenta y cuatro]
[հիսունչորս]
[hisunch’vors]
88
[ochenta y ocho]
[ութանասունութ]
[ut’anasunut’]