0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

13

[տասներեք]

[tasnerek’]

[տասներեք]

[tasnerek’]

6

[վեց]

[vets’]

6

[վեց]

[vets’]

6

[վեց]

[vets’]

[վեց]

[vets’]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

64

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

[վաթսունչորս]

[vat’sunch’vors]

55

[հիսունհինգ]

[hisunhing]

55

[հիսունհինգ]

[hisunhing]

55

[հիսունհինգ]

[hisunhing]

[հիսունհինգ]

[hisunhing]
13
[տասներեք]
[tasnerek’]
[տասներեք]
[tasnerek’]
6
[վեց]
[vets’]
[վեց]
[vets’]
64
[վաթսունչորս]
[vat’sunch’vors]
[վաթսունչորս]
[vat’sunch’vors]
55
[հիսունհինգ]
[hisunhing]
[հիսունհինգ]
[hisunhing]