0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

12

[თორმეტი]

[tormet'i]

12

[თორმეტი]

[tormet'i]

12

[თორმეტი]

[tormet'i]

[տասներկու]

[tasnerku]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

71

[სამოცდათერთმეტი]

[samotsdatertmet'i]

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

100

[ასი]

[asi]

100

[ასი]

[asi]

100

[ასი]

[asi]

[հարյուր]

[haryur]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

46

[ორმოცდაექვსი]

[ormotsdaekvsi]

[քառասունվեց]

[k’arrasunvets’]
12
[თორმეტი]
[tormet'i]
[տասներկու]
[tasnerku]
71
[სამოცდათერთმეტი]
[samotsdatertmet'i]
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
100
[ასი]
[asi]
[հարյուր]
[haryur]
46
[ორმოცდაექვსი]
[ormotsdaekvsi]
[քառասունվեց]
[k’arrasunvets’]