0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

99

[아흔아홉]

[aheun-ahob]

[իննսունինը]

[innsuniny]

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

28

[스물여덟]

[seumul-yeodeolb]

[քսանութ]

[k’sanut’]

94

[아흔넷]

[aheunnes]

94

[아흔넷]

[aheunnes]

94

[아흔넷]

[aheunnes]

[իննսունչորս]

[innsunch’vors]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

54

[쉰넷]

[swinnes]

[հիսունչորս]

[hisunch’vors]
99
[아흔아홉]
[aheun-ahob]
[իննսունինը]
[innsuniny]
28
[스물여덟]
[seumul-yeodeolb]
[քսանութ]
[k’sanut’]
94
[아흔넷]
[aheunnes]
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]
54
[쉰넷]
[swinnes]
[հիսունչորս]
[hisunch’vors]