0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

71

[setenta e um]

[յոթանասունմեկ]

[yot’anasunmek]

40

[quarenta]

40

[quarenta]

40

[quarenta]

[քառասուն]

[k’arrasun]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

66

[sessenta e seis]

[վաթսունվեց]

[vat’sunvets’]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

26

[vinte e seis]

[քսանվեց]

[k’sanvets’]
71
[setenta e um]
[յոթանասունմեկ]
[yot’anasunmek]
40
[quarenta]
[քառասուն]
[k’arrasun]
66
[sessenta e seis]
[վաթսունվեց]
[vat’sunvets’]
26
[vinte e seis]
[քսանվեց]
[k’sanvets’]