0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

33

[otuz üç]

33

[otuz üç]

33

[otuz üç]

[երեսուներեք]

[yeresunerek’]

4

[dört]

4

[dört]

4

[dört]

[չորս]

[ch’vors]

41

[kırk bir]

41

[kırk bir]

41

[kırk bir]

[քառասունմեկ]

[k’arrasunmek]

74

[yetmiş dört]

74

[yetmiş dört]

74

[yetmiş dört]

[յոթանասունչորս]

[yot’anasunch’vors]
33
[otuz üç]
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
4
[dört]
[չորս]
[ch’vors]
41
[kırk bir]
[քառասունմեկ]
[k’arrasunmek]
74
[yetmiş dört]
[յոթանասունչորս]
[yot’anasunch’vors]