0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

‫15

[پندرہ]‬

‫15

[پندرہ]‬

‫15

[پندرہ]‬

[տասնհինգ]

[tasnhing]

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

‫75

[پچھتّر]‬

[յոթանասունհինգ]

[yot’anasunhing]

‫95

[پچانوے]‬

‫95

[پچانوے]‬

‫95

[پچانوے]‬

[իննսունհինգ]

[innsunhing]

‫62

[باسٹھ]‬

‫62

[باسٹھ]‬

‫62

[باسٹھ]‬

[Վաթսուն]

[Vat’sun]
‫15
[پندرہ]‬
[տասնհինգ]
[tasnhing]
‫75
[پچھتّر]‬
[յոթանասունհինգ]
[yot’anasunhing]
‫95
[پچانوے]‬
[իննսունհինգ]
[innsunhing]
‫62
[باسٹھ]‬
[Վաթսուն]
[Vat’sun]