0

0

Լսողական ընկալման թեստ: Սկզբում լսի՛ր.   

85

[Tám mươi lăm]

85

[Tám mươi lăm]

85

[Tám mươi lăm]

[ութանասունհինգ]

[ut’anasunhing]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

88

[Tám mươi tám]

[ութանասունութ]

[ut’anasunut’]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

84

[Tám mươi tư]

[ութանասունչորս]

[ut’anasunch’vors]

56

[Năm mươi sáu]

56

[Năm mươi sáu]

56

[Năm mươi sáu]

[հիսունվեց]

[hisunvets’]
85
[Tám mươi lăm]
[ութանասունհինգ]
[ut’anasunhing]
88
[Tám mươi tám]
[ութանասունութ]
[ut’anasunut’]
84
[Tám mươi tư]
[ութանասունչորս]
[ut’anasunch’vors]
56
[Năm mươi sáu]
[հիսունվեց]
[hisunvets’]