0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

1

[u]

1

[u]

1

[u]

[satu]

52

[cinquanta-dos]

52

[cinquanta-dos]

52

[cinquanta-dos]

[lima puluh dua]

76

[setanta-sis]

76

[setanta-sis]

76

[setanta-sis]

[tujuh puluh enam]

32

[trenta-dos]

32

[trenta-dos]

32

[trenta-dos]

[tiga puluh dua]

1
[u]
[satu]
52
[cinquanta-dos]
[lima puluh dua]
76
[setanta-sis]
[tujuh puluh enam]
32
[trenta-dos]
[tiga puluh dua]