0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

55

[fifty-five]

[lima puluh lima]

90

[ninety]

90

[ninety]

90

[ninety]

[sembilan puluh]

74

[seventy-four]

74

[seventy-four]

74

[seventy-four]

[tujuh puluh empat]

67

[sixty-seven]

67

[sixty-seven]

67

[sixty-seven]

[enam puluh tujuh]

55
[fifty-five]
[lima puluh lima]
90
[ninety]
[sembilan puluh]
74
[seventy-four]
[tujuh puluh empat]
67
[sixty-seven]
[enam puluh tujuh]