0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

56

[kvindek ses]

56

[kvindek ses]

56

[kvindek ses]

[lima puluh enam]

60

[sesdek]

60

[sesdek]

60

[sesdek]

[enam puluh]

66

[sesdek ses]

66

[sesdek ses]

66

[sesdek ses]

[enam puluh enam]

98

[naŭdek ok]

98

[naŭdek ok]

98

[naŭdek ok]

[sembilan puluh delapan]

56
[kvindek ses]
[lima puluh enam]
60
[sesdek]
[enam puluh]
66
[sesdek ses]
[enam puluh enam]
98
[naŭdek ok]
[sembilan puluh delapan]