0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

100

[sata]

100

[sata]

100

[sata]

[seratus]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

90

[yhdeksänkymmentä]

[sembilan puluh]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

[empat puluh tujuh]

44

[neljäkymmentäneljä]

44

[neljäkymmentäneljä]

44

[neljäkymmentäneljä]

[empat puluh empat]

100
[sata]
[seratus]
90
[yhdeksänkymmentä]
[sembilan puluh]
47
[neljäkymmentäseitsemän]
[empat puluh tujuh]
44
[neljäkymmentäneljä]
[empat puluh empat]