0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

100

[sata]

100

[sata]

100

[sata]

[seratus]

19

[yhdeksäntoista]

19

[yhdeksäntoista]

19

[yhdeksäntoista]

[sembilan belas]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

99

[yhdeksänkymmentäyhdeksän]

[sembilan puluh sembilan]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

47

[neljäkymmentäseitsemän]

[empat puluh tujuh]

100
[sata]
[seratus]
19
[yhdeksäntoista]
[sembilan belas]
99
[yhdeksänkymmentäyhdeksän]
[sembilan puluh sembilan]
47
[neljäkymmentäseitsemän]
[empat puluh tujuh]