0

0

Ujian mendengarkan. Dengarkan suara berikut:   

62

[šezdeset i dva]

62

[šezdeset i dva]

62

[šezdeset i dva]

[enam puluh dua]

31

[trideset i jedan]

31

[trideset i jedan]

31

[trideset i jedan]

[tiga puluh satu]

26

[dvadeset i šest]

26

[dvadeset i šest]

26

[dvadeset i šest]

[dua puluh enam]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

40

[četrdeset]

[empat puluh]

62
[šezdeset i dva]
[enam puluh dua]
31
[trideset i jedan]
[tiga puluh satu]
26
[dvadeset i šest]
[dua puluh enam]
40
[četrdeset]
[empat puluh]